Definiții. Scop

 

1.1. În prezentul document, următorii termeni vor avea înțelesurile de mai jos, exceptând situația în care este prevăzut în mod expres altceva:

 

 1. „Site-ul” înseamna aplicația web deținută de BEVIAQUA având domeniul www.beviaqua.ro (și subdomeniile acestuia), utilizând logo-ul beviaqua.ro, și prin intermediul căreia Beviaqua își prezintă Produsele, evenimentele, acțiunile comerciale și Serviciile scoase la vânzare, iar Clienții își pot alege Produsele și Serviciile pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească direct prin efectuarea plăților online sau ramburs, în funcție de metoda aleasă. De asemnea, Site-ul este folosit pentru procesarea și administrarea Comenzilor Online în vederea livrării Produsele și Serviciile și inregistrarea plăților aferente vânzării acestora.

 

 1. „Client/Clienți” înseamnă vizitatorul site-ului care își face un Cont și efectuează o Comandă Online pentru achiziționarea Bunurilor disponibile spre vânzare.

 

 1. “Utilizator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică vizitator al Site-ului, care va avea posibilitatea de a se informa cu privire la produsele, serviciile, acțiunile comerciale ale Beviaqua și de a realiza comenzi online (achiziții online).

 

 1. “Conținutul site-ului” reprezintă toate informațiile conținute în site sub formă de text, date, software, fișiere audio sau video, imagini statice, elemente de grafică WEB, grafice, simboluri, programe și orice alte date.

 

 1. „Comanda Online” înseamnă o comandă plasată de Client pe Site prin care Clientul își exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Bunuri.

 

 1. „Cont” înseamnă secțiunea din Site, accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail si a unei parole, care permite Clientului transmiterea Comenzii Online și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Site (Comenzi Online, facturi fiscale, garanții Bunuri etc.).

 

 1. „Contract” înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Vânzător și Client cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau a mai multor Bunuri de pe Site, prin lansarea unei Comenzi Online de către Client și acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale și a termenilor și conditiilor pentru vânzarea online a serviciilor și produselor Beviaqua.ro. Contractul se încheie în limba română.

 

8 „eCommerce” înseamna o soluție software integrată, în scopul de a gestiona catalogul on-line și procesul Comenzilor Online ale Bunurilor, emise de către Clienți. „ Beviaqua” sau „Vanzatorul” înseamnă Selrom Trading Company SRL., cu sediul în Sos Garii Catelu 174, cladire B, sector 3, București, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40 /5915 /2004, având Codul Unic de înregistrare RO16327140.

 

 1. „Newsletter” înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică sau altă formă de comunicare la distanță (e-mail, SMS) cu privire la Bunurile și/sau a promoțiile desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

 

 1. „Bunuri” înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achizitionării, contra cost, prin intermediul Site-ului.

 

 1. „Specificații” înseamnă detalii privind caracteristicile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

 1. ”Taxa de timbru verde” înseamnă suma plătită de Vânzător unei societăți autorizate cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare;

 

 1. „Tranzacție” înseamnă operațiunea de plată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării, respectiv achiziționării, a unuia sau mai multor Bunuri.

 

1.2. Prezentul document stabilește termenii și condițiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Beviaqua și fiecare Client/Utilizator care utilizează Site-ul pentru a se informa cu privire la Produsele, evenimentele, acțiunile comerciale și/sau efectuarii unei Comenzi Online.

 

1.3. Utilizarea Site-ului implică acceptarea acestor termeni și condiții, fiind pe deplin recomandată lecturarea cu atenție a acestora de către potențialii Utilizatori/Clienți. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste prevederi iar forma actualizată a acestor termeni și condiții va putea fi accesata de către Clienți/Utilizatori pe Site.

 

1.4. Termenii și condițiile aplicabile vânzării online a serviciilor și produselor Beviaqua sunt disponibile Clientului pentru stocare și reproducere și se completează cu Condițiile Generale Comerciale disponibile pe website-ul Vânzătorului în măsura în care acestea din urmă nu contravin acestor termeni și condiții privind vânzarea online a Bunurilor Beviaqua în caz de discrepanțe cu privire la Comenzi Online, prezentele prevederi vor prevala asupra celor din Condițiile Generale Comerciale.

 

  Utilizarea Site-ului. Conținutul.

 

 

2.1. Conținutul Site-ului este proprietatea Beviaqua și a societăților partenere care vor fi citate și ca sursă de conținut. Acesta poate fi preluat, difuzat, vândut sau transferat în orice mod numai cu acordul scris al Beviaqua.

 

2.2. Conținutul Site-ului este protejat de legislația privind dreptul de autor si drepturile conexe.

 

2.3. Folosirea fără acordul Beviaqua a oricăror elemente din conținutul site-ului atrage răspunderea Utilizatorului, conform legislației în vigoare.

 

2.4. Comunicările oricăror informații sau date sub formă de mesaj, text, imagine, fișier audio și/sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de către orice persoană fizică și juridică, alta decât Beviaqua se realizează pe răspunderea exclusivă a persoanei care este sursa acestor materiale, Beviaqua nefiind în niciun fel răspunzător de conținutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicări.

 

2.5. Utilizatorilor/Clienților acestui Site le este în mod expres interzis să folosească atat Site-ul cît și serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricaror informații al căror conținut este ilegal, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice.

 

2.6. Beviaqua are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe Site, nefiind răspunzătoare în niciun fel pentru orice fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.

 

2.7. Beviaqua își rezervă în orice moment, fără un anunț prealabil, următoarele drepturi:

 

– de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește Conținutul site-ului;

 

– dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu;

 

– dreptul de a modifica Termenii și Condițiile de utilizare site și orice alte condiții comerciale;

 

2.8. BEVIAQUA nu își asumă răspunderea pentru:

 

– întârzierile sau imposibilitate de accesare/utilizare a site-ului,

 

– modificarea, suspendarea sau întreruperea site-ului, în tot sau în parte,

 

– modificarea sau ștergerea materialelor publicate pe site.

 

 Utilizarea/accesarea site-ului beviaqua.ro. Înregistrarea pe Site

 

 

3.1. Prin utilizarea/accesarea site-ului beviaqua.ro, toți Utilizatorii confirmă în mod expres faptul că au luat cunoștință și sunt de acord cu Termenii și Condițiile prezente.

 

3.2. Utilizarea site-ului www.beviaqua.ro de către Utilizatori și Clienți se realizează pe propria răspundere a acestora.

 

3.3. Pentru utilizarea serviciilor oferite de site – dacă este necesară completarea unui formular de înscriere, crearea unui cont, obținerea unui “nume de utilizator” și a unei parole – Utilizatorii sunt obligați să furnizeze date exacte și complete conform formularului de înregistrare și să reînnoiască, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi exacte și complete.

 

3.4. Utilizatorilor le este în mod expres interzis să folosească date false sau să transmita, în mod nelegitim, mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

 

3.5. În cazul accesării neautorizate a contului de către terți sau a nerespectării de către Utilizatori/Clienti a modului legal de utilizare a site-ului, Beviaqua nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele ce pot aparea.

 

3.6. În cazul furnizării de informații inexacte sau incomplete, Beviaqua își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa contul Utilizatorilor/Clienților și să refuze toate încercarile de folosire a serviciilor Site-ului.

 

3.7. Orice încălcare a acestor reguli poate fi semnalată la adresa: office@selrom.ro.

 

 

 Limitarea/anularea dreptului de accesare/utilizare a site-ului

 

 

4.1. Beviaqua își rezervă dreptul fără obligativitatea notificării prealabile:

 

– de a întrerupe furnizarea site-ului (integral sau parțial), în orice moment,

 

– de a anula/șterge, în orice moment, orice cont și/sau de a limita accesul oricărui Utilizator/Client la contul său și/sau la site (spre exemplu, dacă se constată încalcarea de către Utilizatori a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului, dacă apar probleme de natura tehnică sau de securitate, etc.).

 

– de a restricționa dreptul Utilizatorilor site-ului în cazul în care conținutul afișat de către aceștia este ilegal, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, etc.

 

 

  Caracteristici ale vânzării online a beviaqua.ro

 

 

5.1. Prin utilizarea Site-ului și, după caz, înregistrarea unei Comenzi Online, Clientul acceptă și este de acord cu forma de comunicare la distanță (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

 

5.2. Toate informațiile folosite în descrierea Bunurilor (inclusiv dar fără a se limita la imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligație Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare și informare. Vânzătorul va depune însă toate diligentele rezonabile pentru a asigurare corectitudinea informațiilor cu privire la Bunuri prezentate în Site.

 

5.3. Bunurile ce fac obiectul vânzării în cadrul unei promoții sau campanii de orice tip se vor supune și termenilor și condițiilor aplicabile respectivei campanii sau promoții.

 

5.4. Notificarea primită telefonic sau prin e-mail de către Client după efectuarea Comenzii Online cu privire la preluarea respectivei Comenzi Online are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii Online de către Vânzător. Acceptarea Comenzii Online se consideră îndeplinită cel mai tarziu odata cu livrarea, respectiv furnizarea, Bunului comandat de Client.

 

5.5. Pentru motive justificate (inclusiv dar fără a se limita la, lipsa din stoc a unor Bunuri), Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica tipul ori cantitatea Bunurilor din Comandă. Într-o astfel de situație Clientul va fi de îndată înștiințat cu privire la modificarea intervenită și va avea dreptul de a accepta noile caracteristici ale Comenzii Online ori de a le refuza, caz în care Comanda Online se considera anulată, iar părțile vor fi puse în situația anterioară emiterii Comenzii Online (inclusiv returnarea oricăror sume încasate), fără ca Vânzătorului să aibă vreo răspundere pentru orice prejudicii suferite de Client.

 

5.6. Comanda Online este acceptată, iar Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Client, în momentul primirii de către Client de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Bunurilor care fac obiectul Comenzii Online (în cazul produselor) sau cu ocazia începerii prestării serviciilor care fac obiectul Comenzii Online. Din Contract fac parte atat prevederile acestor termeni și condiții cât și orice înțelegeri ulterioare intervenite între Client și Vânzător cu privire la o Comandă Online, indiferent daca acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau material.

 

5.7. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului adresa de e-mail indicată în secțiunea „Contact” din Site, pentru identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor.

 

5.8. Vânzătorul poate subscrie oricând la coduri de conduita privind activitatea de furnizare on-line a Bunurilor urmând să aducă la cunoștință Clienților acest fapt și să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv a coduri.

 

 

 

 1. Politica de vânzare online a beviaqua.ro

 

 

6.1. Accesul la Site în vederea efectuarii unei Comenzi Online îi este permis oricărui potențial Client care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la Vânzător unul sau mai multe Bunuri, cu respectarea prezentelor condiții și termeni.

 

6.2. Beviaqua își rezerva dreptul de a refuza accesul unor Utilizatori/Clienți la o parte sau la toate funcțiile Site-ului si de a restrictiona procesarea si/sau livrarea unei Comenzi Online în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea Clientului Site-ului sau dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Beviaqua.

 

6.3. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site.

 

6.4. Beviaqua poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către Vânzător sau de către oricare alt terț cu care Beviaqua.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

 

6.5. În condițiile prevăzute de lege, prețurile Bunurilor electronice afișate în Site, includ Taxa de timbru verde.

 

 

 1. Comenzile online

 

 

7.1. Clientul poate efectua Comenzi Online în Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în cosul de cumpărături. Comanda Online va fi finalizată prin efectuarea plății de către Client prin una dintre modalitățile acceptate de Vânzător și indicate în mod expres în Site. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru respectivul Bun. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii Online, nu duce la înregistrarea unei comenzi și implicit nici la rezervarea automata a Bunului adăugat în coșul de cumpărături dar neachitat.

 

7.2. Prin finalizarea Comenzii Online, Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii Online.

 

7.3. Prin crearea unui Cont și, după caz, finalizarea Comenzii Online, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil Vânzătorului, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

 

7.4. Bunurile cumpărate prin intermediul Site-ului nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. Beviaqua își rezervă dreptul să limiteze achiziționarea Bunurilor la un număr maxim de Bunuri de persoană, numărul fiind liber determinat de către Beviaqua.

 

7.5. Vânzătorul poate cesiona drepturile și obligațiile sale și poate subcontracta o terță parte pentru onorarea Comenzii Online, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia din urma. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

 

7.6. Vânzătorul poate anula Comanda Online lansată de către Client, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Clientului, fără a ii putea fi atrasă răspunderea pentru o astfel de acțiune, în următoarele cazuri:

 

 1. Datele furnizate de către Client/Clienți cu ocazia accesarii Site-ului sunt incomplete și/sau incorecte;

 

 1. Vânzătorul poate considera în mod rezonabil ca prin accesarea Site-ului și lansarea Comenzii Online se urmărește un scop ilicit sau prejudiciabil;

 

 1. Oricare dintre termenii și condițiile expuse în prezentul nu au fost respectate intocmai.

 

 

 

 1. Livrarea bunurilor

 

8.1. Livrarea Bunurilor se va face oriunde în Bucuresti si Ilfov

 

8.2. Livrarea Bunurilor gratuită.

 

8.3. Beviaqua își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale Bunurilor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de Beviaqua, care includ dar nu sunt limitate la: acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve.

 

8.4. În cazul în care Clientul nu este găsit la adresa menționată, curierul va reveni de cel mult încă 2 (doua) ori, după care Bunurile vor fi returnate.

 

8.5. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și transmiterea Specificațiilor și a tuturor documentelor însoțitoare relevante.

 

 

 

 1. Facturare – plată

 

 

9.1. Prețurile Bunurilor afișate în Site sunt în Lei și includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

 

9.2. Vânzătorul va emite Clientului o factură pentru Bunurile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislatiei în vigoare pentru emiterea facturii de către Vânzător.

 

9.3. Vânzătorul va transmite Clientului factura aferenta Comenzii Online ce conține Bunuri vândute de beviaqua.ro, în format material (pe hartie), la livrarea Bunurilor și/sau în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Client în Contul său).

 

 

 

 1. Garanții

 

 

10.1. Toate Produsele comercializate de către beviaqua.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

 

10.2. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct sau trimis prin curier la centrul de service Beviaqua, comunicat de Vânzător. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

 

 1. Proprietate intelectuală

 

 

11.1. “Beviaqua ” și alte semne, logo-uri sunt mărci înregistrate ale Selrom Trandin Company SRL.

 

11.2. Mărcile comerciale ale Beviaqua nu pot fi utilizate în legătură cu orice produs sau serviciu care nu este legat de Beviaqua, cu excepția cazului în care se obține în prealabil o autorizatie în scris din partea Beviaqua.

 

11.3. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt deținute de Beviaqua, dar care apar pe acest Site sunt proprietatea titularului lor care poate sa fie sau nu in relații contractuale cu Beviaqua și/sau afiliații acesteia

 

11.4. Dacă nu este altfel prevăzut, Site-ul, inclusiv tot conținutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținut, sunt protejate de legislația drepturilor de autor și proprietate intelectuală în vigoare și reprezintă proprietatea Beviaqua sau a furnizorilor conținutului respectiv. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

 

11.5. Postarea de către Utilizatori pe Site nu constituie o derogare a noastră la orice drept asupra sau în legătură cu Site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți nici un drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu Site-ul nostru.

 

11.6. Toate programele software utilizate pe acest Site sunt proprietatea Beviaqua. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legislatia privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu sunt permise fără obținerea consimțământului prealabil scris al Beviaqua

 

11.7. Drepturile de proprietate intelectuală asupra denumirilor comerciale, mărcilor înregistrate, mărcilor servicii, drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate aferente Bunurilor și care sunt proprietatea Beviaqua sau ale licențiatorilor Beviaqua vor rămâne proprietatea exclusivă a Beviaqua sau, după caz, a licențiatorilor Beviaqua, iar Clientul nu va avea nicio pretenție la acestea pe durata prezentului Contract sau ulterior.

 

11.8. Utilizatorul/Clientul nu va acționa în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 11.7 de mai sus. Clientul se obliga sa nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similara sau identica mărcilor, denumirilor comerciale ale Bunurilor, fie ca parte din denumire sau ca denumire a societății sale sau în orice alt mod.

 

11.9. Toate informațiile de pe Site, care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (inclusiv, dar fără a se limita la imagini, text, logo-uri, simboluri), conținutul e-mailurilor trimise Clientului de către Vânzător, orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia sunt proprietatea exclusiva a Beviaqua. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care nu intra în conflict cu prevederile prezentului document.

 

 11.10. Pentru a raporta o eventuală încălcare a dreptului de autor, vă rugăm folosiți adresa office@selrom.ro

 

 

 

 1. Dreptul de denunțare unilaterală (retragere)

 

 

12.1. Clientul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele stabilite de lege. Perioada de retragere expira în termen de 14 zile calendaristice de la:

 

(i) data incheierii Contractului, în cazul Contractelor ce au ca obiect prestări de servicii;

 

(ii) ziua în care Clientul sau un terț, altul decât transportatorul și care este indicat de Client, intră în posesia fizică a Bunurilor.

 

12.2. Pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul informeaza beviaqua.ro cu privire la decizia sa de retragere din Contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre urmatoarele variante:

 

(i) va transmite la sediul social al Vânzătorului sau la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Site o declarație neechivocă în care își exprimă decizia de a se retrage din Contract;

 

(ii) va transmite la sediul social al Vânzătorului sau la adresa de e-mail office@selrom.ro un formular cu următorul conținut:

 

Către Selrom Trandin Company S.R.L.,

 

Companie cu sediul în Sos Garii Catelu 174, cladire B, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5915 /2004, având Codul Unic de înregistrare RO 16327140

 

“Va informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din Contractul referitor la vânzarea următoarelor bunuri: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………… comandate la data ………………………….. primite la data de ………………………..

 

Numele consumatorului: ………………………………………………………………………………………………………………

 

Adresa consumatorului: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

 

Contul în care doresc să mi se returneze contravaloarea achiziției: ……………………………………………………………………………………………………..

 

Banca: ……………………………………………………………………………………………

 

Semnatura consumatorului (doar în cazul în care acest formular este transmis Vânzătorului pe suport de hârtie): …………

 

Data: ……………..”

 

12.3. Exercitarea de către Client a dreptului de retragere pune căpăt obligațiilor Clientului și Vânzătorului, după caz:

 

(i) de a executa Contractul;

 

(ii) de a încheia un Contract, în cazul în care Clientul a efectuat o Comandă Online.

 

12.4. Cu excepția cazului în care Beviaqua s-a oferit să recupereze Bunurile, Clientul returnează Bunurile sau le înmânează Beviaqua sau unei persoane autorizate de aceasta să recepționeze Bunurile, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care Clientul a comunicat Beviaqua decizia sa de a se retrage din Contract. Termenul este respectat dacă Bunurile sunt trimise de Client Vânzătorului inainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.

 

12.5. Clientul suportă doar costurile directe legate de returnarea Bunurilor.

 

12.6. Beviaqua rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Clientului, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat în legătură cu decizia Clientului de a se retrage din Contract.

 

12.7. Pentru returnarea contravalorii bunurilor, conform legii suma se returnează în 14 zile. Vânzătorul va putea face plata într-un termen mai scurt decât cel menționat, dacă în momentul înscrierii cererii RMA Clientul completează contul bancar, codul numeric personal sau codul de identificare al societății. Pentru comenzile achitate printr-un cont bancar, returnarea contravalorii produsului este posibilă doar în același cont din care s-a efectuat plata.

 

12.8. Beviaqua nu este obligată să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător. Beviaqua poate amâna rambursarea până la data recepționării Bunurilor care au facut obiectul Contractului său până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform careia acesta a trimis Bunurile către Beviaqua, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

 

12.9. Nu se asigură dreptul de retragere în cazul:

 

– contractelor de prestari servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

 

– furnizării de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client;

 

– furnizării de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

 

 1. Publicitate

 

13.1. Clientul își exprimă consimțământul expres pentru a primi comunicări comerciale prin poșta electronică, permițând ca astfel de comunicări din partea Vânzătorului ori a colaboratorilor săi să fie efectuate prin derogare de la cerința identificării în subiect prin termenul „PUBLICITATE”. Clientul poate oricând să revoce consimțământul privind comunicarile comerciale din partea Vânzătorului prin transmiterea unei solicitari în acest sens Vânzătorului. Revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruuzecisiopt) de ore de la data primirii sale de către Vânzător. Prezenta procedura va fi menționată în toate comunicarile cu caracter comercial transmise de Vânzător Clienților.

 

13.2. Newsletterele Beviaqua sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati și agreați de Beviaqua.

 

13.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Client se poate face în orice moment prin accesarea link-ul dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter.

 

13.4. Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul conținutului prezentelor conditii și termeni privind vânzările online ale Beviaqua

 

 

 

 1. Răspundere

 

 

14.1. Vânzătorul nu raspunde pentru niciun fel de prejudicii pe care Clientul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligatiile sale conform Comenzii Online și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzatoare a Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora. În masura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibila conform legilor aplicabile, Vânzătorul va raspunde pentru orice prejudiciu cauzat Clientului doar până la concurenta contravalorii Bunurilor care au format obiectul Comenzii Online și care au generat fapta cauzatoare de prejudicii.

 

14.2. Clientul este răspunzător pentru păstrarea în condiții de siguranță a username-ului si a parolei aferente Contului, fiind singurul responsabil in cazul utilizarii acestor atribute in mod fraudulos ca urmare a transmiterii username-ului și/sau parolei către un terț de bună voie sau ca rezultat al culpei sale.

 

 

 

 1. Contact, Comunicări Scrise, Notificări. Reclamații

 

 

15.1. Pentru sesizari sau reclamații legate de Bunul achiziționat sau privind termenii și condițiile noastre, un produs, serviciu Beviaqua sau orice alt aspect, Clientul are la dispozitie formularul de contact din cadrul Site-ului, sau poate contacta Beviaqua prin intermediul Serviciului Clienți la datele de Contact furnizate pe site, precum si pe e-mail, pe adresa office@selrom.ro.

 

15.2. Sesizarile astfel recepționate vor fi analizate de Vânzător în decurs de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea lor, urmând ca de ândata după soluționarea lor să ii fie comunicat Clientului un raspuns.

 

15.3. Beviaqua poate trimite o notificare individuală fie la adresa de e-mail sau adresa poștală furnizate sau în caz de notificare generală trimisă tuturor Utilizatorilor sau clienților noștri prin postarea de informații pe Site, într-un mod corespunzător.

 

 

 

 1. Comunicarea de evenimente și acțiuni comerciale

 

 

16.1. Beviaqua poate derula în orice moment campanii de publicitate și/sau acțiuni comerciale în orice secțiune din site. Campaniile și acțiunile promoționale derulate nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului.

 

16.2. Modificarea oricăror elemente incidente campaniilor de publicitate și/sau promoțiilor nu necesită sub nicio formă acordul Utilizatorilor, putând fi realizată oricând, fără nicio notificare prealabilă.

 

 

 

 1. Excludere și Limitarea Răspunderii Beviaqua

 

 

17.1. Sub rezerva următoarei secțiuni, noi, în propria noastră capacitate și în numele afiliaților noștri, excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului nostru sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:

 

– daune cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului,

 

– pierderea de date,

 

– pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic,

 

– pierderea de venituri sau profit sau de economii anticipate,

 

– pierderi rezultate din împrejurări independente de voința noastră rezonabilă și pierderi care nu sunt previzibile în mod rezonabil.

 

 

 1. Utilizarea Și Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal Ale Persoanelor Fizice

 

 

19.1. Vânzătorul pune în practică măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal.

 

19.2. Beviaqua procesează datele cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a legislației secundare relevante.

 

19.3. Datele personale ale Clienților persoane fizice (cel puțin: nume, prenume, cod numeric personal, serie și număr act de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, domiciliu) sunt colectate pentru următoarele scopuri pe care respectivii Clienti le accepta și își exprimă acordul pentru înfăptuirea lor: îndeplinirea Comenzii Online, informarea Clienților privind situația Contului lor, informarea Clientilor privind evoluția și starea Comenzilor Online, evaluarea Bunurilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului Clienților, precum și înregistrarea în unul sau mai multe registre ale abonaților.

 

19.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau în Comanda Online, Clientul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a beviaqua.ro și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către beviaqua.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea, în condițiile legii, de către cei menționați anterior de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Clientul își exprimă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate afiliaților Vânzătorului precum și altor entități din România sau din alte state, cu respectarea cerințelor prevăzute de legislația relevantă.

 

19.5. Clientului persoană fizică îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

19.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la sediul social al Vânzătorului Clientul își poate exercita, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, dreptul de a i se confirma faptul că datele sale personale sunt sau nu prelucrate de Vânzător. De asemenea, printr-o cerere similara transmisă la aceleași coordonate, Clientul își poate exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după cum urmează:

 

(i) Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 

(ii) Transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date;

 

19.7. Datele cu caracter personal ori informațiile cu privire la Comenzile Online pot fi furnizate, la solicitare, organelor de cercetare și de urmărire penală ori instanțelor de judecată sau altor instituții ce beneficiază de o astfel de prerogative instituite de lege.

 

19.8. Politica de cookie-uri beviaqua.ro servește exclusiv pentru buna funcționare a Site-ului, acest instrument fiind folosit în conformitate cu dispozițiile legale.

 

 

 

 1. Forța Majoră

 

 

20.1. Nici Vânzătorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, totală sau parțială este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definită de codul civil roman.

 

20.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

 

 

 1. Legea Aplicabilă – Jurisdicția

 

 

21.1. Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între beviaqua.ro și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

 

 

 

 1. Informații Privind Deee

 

 

22.1 Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

 

22.2 Având în vedere prevederile OUG nr. 195/2005 – referitoare la protecția mediului și ale HG nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Clienții vor avea în vedere următoarele:

 

– clienții au obligația să nu elimine DEEE-urile ca deșeuri municipale nesortate și să le colecteze selectiv;

 

– colectarea DEEE se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispozitie de către autoritățile unităților adminsitrativ-teritoriale, care au obligația potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;

 

– clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, Beviaqua.ro aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislației în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat.

 

22.3 Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu doua linii in forma de X, ca în imaginea alăturată.

 

22.4 Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări selective.

 

 

 

 1. Termeni și condiții de publicare a opiniilor/review-urilor referitoare la produse

 

 

23.1. Opiniile, comentariile, review-urile Utlizatorilor/Clientilor sunt foarte importante pentru Beviaqua și pentru toți utilizatorii site-ului, astfel încât prin prezenta secțiune dorim să facem transparente obiectivele noastre. Opiniile Utilizatorilor/Clienților sunt atent analizate de angajații Beviaqua; o parte din acestea vor fi limitate în conformitate cu politicile descrise mai jos.

 

23.2. Beviaqua își rezervă dreptul de nu publica următoarele categorii de opinii/review-uri:

 

– opinii care conțin un limbaj licențios, vulgar, indecent, injurios sau defăimător, ofensator prin anumite criterii cum ar fi de exemplu dar fără a ne limita la: vârstă, originea etnică, rasă, sexul, orientare sexuală;

 

– opinii care nu se referă la caracteristicile și modul de utilizare a produselor noastre ci fac trimitere la alte aspecte;

 

– opinii care au în conținut critici la adresa altor utilizatori/clienți care au postat mesaje anterioare;

 

– opinii care fac referire la produsele și ofertele altor companii, persoane de contact sau orice legătura către acestea (adresă site web, adresă de e-mail, date de contact, adresă fizica, etc);

 

– păreri care conțin date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale.

 

23.3 Utilizatorii/Clienții ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere, fie foto/video fie de altă natură, vor fi supuse acelorași limitări de mai sus și se vor asigura că fișierele încărcate respectă orice drepturi de autor, Beviaqua fiind exonerată de orice răspundere în acest sens pentru eventuale publicări care constituie încălcări ale drepturilor altor persoane;

 

23.4. Pentru opinii/solicitari pe care nu le putem prelua aici va rugăm sa vă adresați Departamentului De Relații Clienți.