Va informam ca, incepand cu data de 25 mai 2018, vor deveni aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter perosnal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general cu privind protectia datelor – „GDPR”). GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate statele membre ale Uniunii Europene si inlocuieste Directiva 95/45/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

SELROM TRADING COMPANY SRL cunoaste importanta datelor dumnevoastra si se angajeaza sa protejeze confidetialitatea si securitatea acestora.

Ne angajam sa respectam standardele de confidentialitate si transparenta cu privire la datele dumnevoastra cu caracter personal pe care le prelucreaza in scopul incheierii si desfasurarii contractelor de prestari servicii si a contractelor de vanzare-cumparare.

DATELE DUMNEVOASTRA PERSONALE SUNT PRELUCRATE PENTRU:

  • intocmirea unui contract
  • intocmirea facturilor
  • livrare

Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucram

Datele pe care le detinem despre dumnevoastra sunt informatiile pe care ni le-ati furnizat.

  • nume, prenume
  • CNP (persoanele fizice)
  • numarul de telefon
  • adresa
  • date bancare (pentru realizarea platilor).

SELROM TRADING COMPANY nu prelucreaza date personale speciale care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice.

Va aducem la cunostinta urmatoarele drepturi.

Dreptul de a fi informat – Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți

Dreptul de acces la date – Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum sunt gestionate. Nu este nicio taxă în acest sens iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă)

Dreptul de rectificare – Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) – Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale în anumite situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.).

Dreptul la restricționarea prelucrării – Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dvs., dar trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.

Dreptul de a va adresa Autoritatii de supraveghere- Aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in cazul in care considerati ca drepturile v-au fost incalcate.

Dreptul de opoziție – Dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării bazate pe un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept..

Pentru regulamentul complet si detaliat GDPR, accesati site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal   www.dataprotection.ro

Conform regulamentului raspunsul la solicitarea dvs. va fi in maxim de 1 luna, cu posibilitatea extinderii.

Pentru exercitarea drepturilor Dvs., cu exeptia dreptului de a va adresa justitiei, ne puteti trimite o cerere scrisa, semnata si datata, prin email la adresa (gdpr@selrom.ro) sau puteti veni direct la sediul nostru pe Sos. Garii Catelu Nr. 174 Sect.3 .

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor sunt :

  • Email: gdpr@selrom.ro